خط مشي لجستیک شركت قطعه كاران

 
شركت قطعه كاران به عنوان یکی از تولید کنندگان قطعات خودرو به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات و رضایت مشتریان خود ( بخصوص شرکت ساپکو ) رئوس خط مشی لجستیک  خود را به شرح ذیل اعلام میدارد .

1- تامین و برآورده سازی نیاز های  مشتری در خصوص  تحویل به موقع محصولات
2- برآورده سازی نیاز مشتری با هزینه تعریف شده و مدیریت هزینه ها
3- تحویل محصولات سالم در مکان مورد نظر مشتری
4- افزایش بهره وری در سازمان (بهینه سازی استفاده از منابع از قبیل نیروی انسانی ، ماشین آلات، فضای کار و بهبود حمل ونقل ها )
5- بهینه سازی سطح موجودی ها ( مواد اولیه ، قطعات نیم ساخته ، محصولات و سایر مواد و قطعات مصرفی )
6- اجرای طرح های خوکفائی با افزایش تامین از شرکت های داخلی و کاهش تامین های خارجی
7- استقرار و بهبودسيستم لجستيك مطابق با الزامات مشتري

 
مدیریت ارشد خود را متعهد میداند  که نسبت به ارتقاء مستمر و  اثر بخش مدیریت لجستیک  اهتمام داشته و از درک خط مشی لجستیک در سراسر سازمان اطمینان یابد  و همچنین خط مشی لجستیک سازمان را به منظور اطمینان از تناسب دائمی آن با نیاز مندیهای سازمان مورد بازنگری قراردهد.
مدیریت ارشد اعتقاد راسخ دارد که اهداف این خط مشی و خواسته های این سیستم با همکاری کلیه کارکنان در چهار چوب مسئولیتها و اختیارات و عمل به وظایف محوله میسر خواهد شد .