سگ دست L90


این قطعه از جنس چدن داکیل بوده و رابط بین طَبَق و اهرم گردش جعبه فرمان بوده و همچنین از طرف دیگر چرخ اتومبیل به آن متصل می گردد. لازم به توضیح است این شرکت جهت تولید این قطعه آدیتهای مختلف و زیادی را از شرکت رنو پشت سر گذاشته و هم اینک نام شرکت جزو لیست پیمانکاران ماشینکاری شرکت رنوی فرانسه می باشد.
 

اسپیندل L90


این قطعه از جنس فولاد فورج شده می باشد و ارتباط سیستم تعلیق اتومبیل با قطعه توپی چرخ عقب را فراهم می آورد. لازم به توضیح است این شرکت جهت تولید این قطعه آدیتهای مختلف و زیادی را از شرکت رنو پشت سر گذاشته و هم اینک نام شرکت جزو لیست پیمانکاران ماشینکاری شرکت رنوی فرانسه می باشد.


سگ دست وانت مزدا 1600 و 2000


این قطعه از جنس فولاد فورج شده می باشد و  واسط بین طَبَق و اهرم گردش جعبه فرمان بوده و همچنین از طرف دیگر چرخ اتومبیل به واسطه توپی چرخ به آن متصل می گردد.


 
بازوئي چرخ

 

جنس اين قطعات از چدن با خواص فولادي بوده واز يك طرف به بازوئي اتاق واز طرف ديگر به كمك قطعه ميل توپي به كاسه چرخ متصل مي گردند. از ويژگيهاي مهم اين قطعات زاويه دار بودن محور محل نصب ميل توپي نسبت به افق مي باشد كه در نهايت هدايت پذيري وپايداري بهتر خودرو را در پي خواهد داشت تلرانسهاي هندسي وابعادي فراوان اين قطعات توليد آنها را با پيچيدگي هاي فراواني مواجه كرده است كه به لطف ودانش بالاي پرسنل وامكانات سخت افزاري ، مشكلات توليد اين قطعات مرتفع وهم اكنون توليد آن با تيراژ سالانه700000 قطعه در اين شركت جريان دارد.
 
 

بازوئي اتاق
 

اين قطعات در سيستم اكسل عقب خودروهاي ذكر شده نصب مي شود وارتباط ميان شاسي خودرو وبازوئي چرخ (كه چرخ اتومبيل بوسيله بعضي متعلقات به آن بسته مي شود) را برقرار مي سازند.جنس اين قطعات از چدن با خواص فولادي بوده وداراي تلرانسهاي هندسي وابعادي بسيار دقيق مي باشند .هم اكنون توليد اين قطعات با تيراژ سالانه 000/700 جفت در اين شركت جريان دارد.

 
ميل توپي  (TU5- TU3 )
 

 
اين قطعات به صورت پرسي در داخل بازوئي چرخ عقب مونتاژ وكاسه چرخ ومتعلقات بر روي آن بسته مي شوند. وجود كوچكترين ترك و ياكم شدن ابعاد مشخص شده در نقشه باعث شكسته شدن قطعه ودر نتيجه واژگوني خودرو مي گردد. براين اساس قطعه مورد بحث در جايگاه قطعات فوق ايمني طبقه بندي گرديده است . شركت قطعه كاران با تكيه بر دانش فني پرسنل متخصص وسخت افزارهاي حرفه اي خود توانسته استانداردهاي لازم جهت توليد اين قطعات را در سطح جهاني وتاكنون بالغ بر 1500000000 عدد از اين نوع قطعات را با PPM0 توليد نمايد.
 

ميل رابط
 

 
اين قطعات در بين بازوئي اتاق وبازوئي چرخ قرار گرفته ، جنس انها از فولاد‌ آلياژي خاصي بوده كه به وسيله عمليات حرارتي به روش القائي توليد مي شود. سختي قطعه در حدود استاندارد 60HRC ونقش داخلي بلبرينگ را ايفا مي نمايد . حساسيت ابعادي وموقعيت قرارگيري قطعه باعث گرديده تا اين قطعه در جدول قطعات ايمني خودرو ديده شود. با اين تفاسير شركت قطعه كاران توانسته تاكنون 1000000 عدد از اين نوع قطعات را با PPM 0 توليد نمايد.
 
درحال بارگزاری