شركت قطعه كاران قصد دارد بارسیدن به استاندارد های جهانی و بین المللی ضمن حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات خود در امر صادرات قطعات خودرو فعالیت نماید . شركت قطعه كاران قصد دارد در زمینه مجموعه سازی گام بردارد . شركت قطعه كاران در حال حاضر كليه ماشين آلات موردنياز خط توليد خود را از كشورهاي مختلف نظير كره و تايوان تامين نموده و قصد دارد به تكنولوژي ساخت ماشينهاي مخصوص و ابزار آلات مخصوص دست يابد تا بتواند ماشين آلات مورد نياز خطوط توليد خود را طراحي و توليد نمايد. شركت قطعه كاران درنهایت می خواهد در زمینه ماشین کاری قطعات سنگین فعالیت کند .